Sala zabaw Podwodny Świat

43-100 Tychy
ul. Borowa 128

tel. 514 301 949 - sala zabaw, rezerwacja terminów urodzinek i wejść grupowych
kontakt@podwodny-swiat.pl

 

Godziny otwarcia:

Od poniedziałku do niedzieli od 11 do 19

 

Dane do przelewu:

Podwodny Świat Łukasz Leśniewski
Konto: 03 1090 1652 0000 0001 3551 6562
Bank: Santander Bank Polska

 

Kontakt

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łukasz Leśniewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PODWODNY ŚWIAT ŁUKASZ LEŚNIEWSKI w Tychach (43-100), przy ul. Borowej 128.
2) Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych jest administrator danych osobowych dostępny pod adresem e-mail: lukasz@podwodny-swiat.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zrealizowania zamawianej usługi na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora danych.
5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. do momentu zakończenia wszelkich czynności związanych z zamawianą usługą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umownym. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania niemożność realizacji zamawianej usługi.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Mapa niedostępna